Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması


Sosyal Aktiviteler

Sosyal Aktiviteler


Kalite Politikamız

» Kalite Politikamız

Şirketimizin faaliyet alanı içerisinde sunulmakta olan üretim ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması, temel ilke olarak benimsenmiştir.

Bunu gerçekleştirmek üzere;

• Tüm kanuni yükümlükler eksiksiz olarak yerine getirilecektir,

• Sözleşme aşamasından başlayıp, işlerin tamamlanmasına kadar geçen her safhada yapılması gerekli olan çalışmalar sürekli olarak denetlenecektir,

• Güvenilir kaynaklardan kaliteli ve standartlara uygun malzeme temin edilecektir,

• İşçilik hizmeti alınacak tedarikçilerin performansları göz önünde bulundurularak seçici davranılacaktır,

• Teknolojik gelişmeler takip edilerek azami ölçüde bu gelişmelerden yararlanılacaktır,

• Tüm işlerde çevrenin korunması, insanlığa karşı gösterilmesi gereken bir saygı olarak görülecektir.

Aram İnşaat olarak, şirketimizde kurulu bulunan Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için gerekli çalışmaların tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.

» Çevre Politikamız

• Hiçbir iş çevre sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz, önce çevre güvenliği sağlanacaktır.

• Çevre koruma kurallarının tamamına her zaman ve her işyerimizde uyulacaktır.

• Her çalışanımız kendisinin ve diğerlerinin çevreye zarar verici davranışlarından doğrudan sorumlu olacağının bilinciyle gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde eğitilecektir.

• İş yerlerimizde, çalışanlarımızın tamamı çevreyi korumak için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacaktır.

• Tüm iş yerlerimizde ve imalatlarımızda çevresel risk faktörlerini en aza indirecek önlemler alınacaktır.

• Çalıştığımız kuruluşlarla çevre konusunda açık, aktif ve üretken bir iş işbirliği oluşturularak çevreye duyarlılık ilkesinin benimsetilmesine çalışılacaktır.

• Bizim ve bizden sonraki nesillerin sağlıklı yaşaması gerekliliğinden yola çıkarak çevrenin korunması ve bu yönde yapılacak iyileştirmeler için gerekli kaynaklar ayrılarak yatırımlar yapılacaktır.

• Çevrenin korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülükler her işyerimizde her an yerine getirilecek olup, bu çalışmalarımız tüm kamuoyu incelemelerine açık tutulacaktır.

• “Doğa insana muhtaç değil, insan doğaya muhtaçtır” ilkesi temel prensibimiz olacaktır.

» İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

• Hiçbir iş insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz.

• Herkes hem kendisinin hem başkalarının güvenli çalışmasından sorumludur.

• Tüm kazalar ve yaralanmalar engellenebilir.

• İşçi saglığı ve güvenliği yalnızca bir birimin sorumluluğunda bir faaliyet değil, iş hayatının temelidir.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliğine şirket yönetimimiz öncülük eder.

• Herkesin katılımı desteklenir.

• Yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmelikler eksiksiz olarak tüm iş yerlerimizde uygulanır.Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Şirketimizin faaliyet alanı içerisinde sunulmakta olan üretim ve hizmetlerde müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması, temel ilke olarak benimsenmiştir.

devamı.. »